Koszyk

Przeglądaj

Media społecznościowe

BORÓWKA AMERYKAŃSKA – SADZENIE

Długi sznur pozwoli nam wytyczyć prostą linię rzędu do posadzenia roślin. Sznur przymocowuje się w kilku miejscach, aby utrzymać linię prostą podczas sadzenia roślin. Następnie rośliny umieszczamy wzdłuż linii i kolejnych rzędów w odpowiednich odstępach. W tym celu możemy wykorzystać długą, lekką łatę z zaznaczonymi na niej zaplanowanymi odległościami. Na terenach bez zaprawiania gleby dołki można robić świdrem o odpowiedniej średnicy zamontowanym przy traktorze.

W szkółce Akademia Roślin możesz kupić sadzonki borówki amerykańskiej dostępne w blisko 40 odmianach!

Sadząc krzewy borówki amerykańskiej pamiętajmy aby wykopane dziury w ziemi były na tyle głębokie, aby roślina została wsadzona do ziemi o ok. 5 cm głębiej niż była w pojemniku, w którym ją kupiliśmy. Zniweluje to fakt osiadania gleby np. wymieszanej z trocinami. Oczywiście wkopując głębiej borówkę, przysłaniamy ziemią część jej pędów, jednakże w późniejszym okresie pozytywnie wpłynie na kondycję rośliny, która będzie silniejsza, z bardziej rozwiniętymi korzeniami.

Krzewy borówki wysokiej nie ukorzeniają się zbyt głęboko oraz nie cierpią zbyt wilgotnej ziemi. Obszary gdzie woda gruntowa zbiera się zaraz pod powierzchnią gruntu mogą być wykorzystane pod uprawę borówki, o ile krzewy posadzimy w tzw. nasypach – zagonach, wysokich do 25 cm. W takiej sytuacji sadzimy borówkę o  kilka centymetrów głębiej i  to powinno zapewnić im właściwy wzrost.

Na glebach bogatych w próchnicę, do jakich należą torfy, mogą wystąpić okresy nadmiernej wilgotności, dlatego w tych warunkach wskazane jest sadzenie roślin na wałach. Wysokość wałów zależna jest od okresu, w którym występuje nadmierna wilgotność i od jakości przeprowadzonej melioracji. Nadmierna wilgotność gleby zawsze jest bardziej szkodliwa podczas wegetacji roślin niż w okresie zimowego spoczynku. Jest to szczególnie istotne w przypadku terenów o bardzo zwięzłej, gliniastej glebie.

Odległość przy sadzeniu borówki amerykańskiej. Odstępy między poszczególnymi krzewami borówki zależą od kilku czynników takich jak rozmiar plantacji, rodzaj gleby, a także sposób w jaki planujemy zbierać owoce. Zasadniczo można przyjąć, iż zalecany odstęp między sadzonkami to ok. 1 metr w danym rzędzie oraz 2- 2,2 metry między poszczególnymi rzędami. Przy większych uprawach oraz przy manualnym zbiorze zaleca się aby odległość między rzędami była nawet większa i wynosiła 3 metry. Przy mechanicznym zbiorze sadzonki borówki sadzimy gęściej – ok. 0,7 metra, a odległość pomiędzy poszczególnymi rzędami powinna być jeszcze większa – 3,5 metra, a na glebach bardziej żyznych nawet 4 metry. Oczywiście są to jedynie najlepsze wytyczne do sadzenia krzewów borówki, które w praktyce można korygować w zależność od warunków i potrzeb.

Małe zmiany w odległościach sadzonych krzewów borówki wiążą się na ogół z odmienną żyznością gleby, ponieważ na gorszych glebach, przy umiarkowanym nawadnianiu, rozwój roślin będzie słabszy niż w lepszych warunkach. Odmiany o rozłożystym pokroju roślin poleca się sadzić w luźniejszej rozstawie, zaś o pokroju wyniosłym i o sztywnych pędach szkieletowych można sadzić gęściej. Te same uwagi dotyczą odległości między rzędami. Planując rozstawę między rzędami powinno się pamiętać o narzędziach, jakie będą używane przy wykonywaniu zabiegów agrotechnicznych.

Przesadzenie borówki amerykańskiej nie zaszkodzi jej, jeśli zrobimy to we właściwym czasie i w odpowiedni sposób. Te krzewy mają zwartą bryłę korzeniową, składającą się z dużej ilości drobnych korzonków, znajdujących się tuż pod powierzchnią gruntu. Dlatego borówkę jest stosunkowo łatwo wykopać z dużą bryłą ziemi, nie uszkadzając korzeni.  Przenosimy ją na nowe miejsce na płachcie i umieszczamy bryłę korzeniową we wcześniej przygotowanym dołku – głębszym dwa razy niż wysokość bryły i szerszym 3-4 razy niż średnica bryły – na takiej samej głębokości, na jakiej rosła w poprzednim miejscu. Borówka nie zakorzenia się głęboko, ale korzenie lubią rozchodzić się wszerz. Dołek wypełniamy mieszkanką kwaśnego torfu, zmielonej kory i ziemi ogrodowej. Najlepszy termin przesadzenia to pierwsza połowa kwietnia. Po przesadzeniu, borówki trzeba obficie podlewać.

W szkółce Akademia Roślin możesz kupić sadzonki borówki amerykańskiej dostępne w blisko 40 odmianach!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *