Przeglądaj

Media społecznościowe

CIĘCIE PORZECZEK

Cięcie krzewów porzeczki czarnej, czerwonej i białej. Omawiamy cięcie sanitarne oraz właściwe cięcie krzewów – cięcie prześwietlające. Poznaj najlepszy termin cięcia porzeczki.

Pierwsze cięcie krzewów porzeczek (wszystkich)

Pierwsze cięcie porzeczek wykonujemy bezpośrednio po posadzeniu. Dotyczy to wszystkich porzeczek – czarnej, czerwonej i białej.

Prawidłowo przycięte krzewy w pierwszym roku uprawy powinny dać silne przyrosty pędów, utworzyć tzw. pędy szkieletowe. Przez następne 3 lata na plantacji wykonuje się jedynie cięcie sanitarne. Polega ono na usuwaniu pędów suchych, uszkodzonych mechanicznie oraz leżących na ziemi. Wycinanie pędów płożących się po ziemi ma duże znaczenie na plantacjach przeznaczonych do zbioru kombajnowego, ponieważ pędy te łatwo się ukorzeniają i utrudniają maszynowy zbiór.

Od 4 i 5 roku po posadzeniu plantacji porzeczek (czarnej, czerwonej i białej) rozpoczynamy właściwe cięcie krzewów – cięcie prześwietlające. Polega ono na usuwaniu starszych pędów i pozostawianiu 2 i 3 letnich oraz wycinaniu pędów uszkodzonych czy połamanych podczas zbioru kombajnowego. Cięcie prześwietlające różni się dla porzeczek czarnych i kolorowych.

Kolejne cięcie porzeczek czarnych

Porzeczka czarna najlepiej owocuje na silnych jednorocznych pędach. Prawidłowo przycięty krzew porzeczki czarnej powinien zawierać ok. 20 pędów, po 5 czteroletnich, trzyletnich, dwuletnich i jednorocznych najsilniejszych i najzdrowszych pędów. Oczywiście jest to scenariusz najbardziej optymalny. W praktyce wycinamy też pędy uszkodzone mechaniczne czy leżące na ziemi. Ponadto zdarza się, iż w lata suche brakuje pędów młodych. Należy wówczas poprawić nawożenie, ochronę porzeczek przed chorobami i szkodnikami oraz zabiegi agrotechniczne.

Kolejne cięcie porzeczek czerwonych i białych

W przypadku porzeczek czerwonej i białej, najbardziej produktywne są pędy dwuletnie, dlatego wymagane jest trochę inne cięcie prześwietlające starszych krzewów. Na starszych gałęziach wytwarzają się wprawdzie pąki i krótkopędy owocujące, ale ich udział w plonie porzeczek z każdym rokiem maleje. Starsze, rozgałęzione pędy nadmiernie się zagęszczają i utrudniają wzrost młodych przyrostów. Pędy krzyżujące się wewnątrz krzewu należy usunąć, ponieważ utrudniają zbiór kombajnowy owoców oraz zacieniają nowo wyrastające pędy u nasady krzewu.

Prawidłowo przycięty krzew porzeczki czerwonej i białej powinien mieć po 4 pędy czteroletnie, trzyletnie, dwuletnie i jednoroczne. Oczywiście jest to model optymalny. 

Termin cięcia porzeczek

Najlepszym terminem cięcia krzewów porzeczki jest przedwiośnie – koniec lutego i marzec, czyli przed rozpoczęciem wegetacji. Na bardzo dużych plantacjach może być to zbyt krótki okres, dlatego cięcie rozpoczyna się wtedy zaraz po zbiorach i trwa do jesieni. Nie stwierdzono wpływu terminu cięcia na owocowanie. Pamiętajmy, iż silne cięcie krzewów obniża plonowanie w roku zabiegu, ale poprawia jakość owoców. Z drugiej strony, owoce na krzewach nieciętych i nadmiernie zagęszczonych dojrzewają nierównomiernie, co utrudnia zbiór kombajnowy.

Cięcie krzewów porzeczki wykonywane jest zwykle sekatorami ręcznymi z przedłużoną rękojeścią. Na dużych plantacjach możemy wykorzystać sekatory pneumatyczne lub elektryczne. Oba znacznie ułatwiają pracę i zwiększają efektywność cięcia krzewów. Wycięte pędy można rozdrobnić i pozostawiać lub wywieźć z plantacji. Do rozdrobnienia usuniętych pędów i gałęzi stosuje się kosiarko-rozdrabniacze lub rozdrabniacze bijakowe. Pozostawiając pędy na między rzędami zwiększamy ryzyko rozprzestrzeniania się chorób i szkodników porzeczek. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *