Koszyk

Przeglądaj

Media społecznościowe

Blog

KIEDY SADZIĆ POWOJNIKI ? TERMINY SADZENIA.

Powojniki należące do bylin i krzewów sprzedawane są obecnie przeważnie bez bryły korzeniowej (najczęstszy wyjątek stanowi Clematis durandii). Okres ich sadzenia przypada na kwiecień lub wrzesień—październik.

WYMAGANIA KLIMATYCZNE I GLEBOWE POWOJNIKÓW

iększość gatunków oraz mieszańce i odmiany wielkokwiatowe są mało wytrzymałe na mróz. W ostre zimy przemarzają (z wyjątkiem korzeni) lub nawet giną.

CLEMATIS – UPRAWA POWOJNIKÓW W POLSCE I EUROPIE

Do około 1850 r. w Europie uprawiano przede wszystkim gatunki rodzime, a więc Clematis viticella i jego nieliczne odmiany (raczej drobnokwiatowe), Clematis alpina i Clematis flammula, ten ostatni ze względu na intensywny zapach kwiatów.

POWOJNIK (CLEMATIS) – CHARAKTERYSTYKA RODZAJU

Powojniki należą do rodziny Ranunculaceae Juss. — jaskrowate, zaliczanej do rzędu Ranales Lindl. (Polycarpicae). Liście powojników są przeważnie złożone — trójlistkowe do nieparzysto pierzastych lub podwójnie pierzastych, wyjątkowo pojedyncze.